Të gjithë proceset e punës së kompanisë tonë Teknosald janë të koordinuara për rezultate maksimale. Ju sigurojmë kontroll të vazhdueshëm me qëllim garantimin e cilësisë në përpunimin e llamarines dhe materialeve të ndryshme. Shërbimet e ofruara janë: saldim, prerje llamarine, lakimi i fletëve metalike, lyerje dhe shume trajtime te tjera. Të gjithë materialet e prodhuara nga kompania jonë ofrohen kryesisht për tregun e huaj.