Te gjithe proceset e punes se kompanise tone Teknosald jane te koordinuara për rezultate maksimale. Ju sigurojme kontroll të vazhdueshem  me qëllim garantimin e cilesise ne perpunimin e llamarines dhe materialeve te ndryshme. Shërbimet e ofruara janë: sadim, prerje llamarine, lakimi i fletëve metalike, lyerje dhe shume trajtime te tjera. Te gjithe materialet e prodhuara nga kompania jone ofrohen kryesisht per tregun e huaj.